Visitation

Alle borgere i Herning Kommune har via loven om Fritvalg, ret til selv at bestemme, hvilken leverandør de ønsker skal levere den visiterede hjælp. Der er derfor ingen omkostninger forbundet ved at vælge en privat leverandør af hjemmepleje. 

Hedens Hjemmepleje leverer personlig pleje og praktisk hjælp hele døgnet og er godkendt som leverandør til Herning Kommune pr. 1.11.23, og vi er underlagt Herning kommunes kvalitetsstandarder.

Vi samarbejder med både visitationen, sygeplejersker, terapeuter og andre tværfaglige samarbejdspartnere på lige vilkår med den kommunale hjemmepleje, hvilket sikrer sammenhæng i dit forløb. 

Vi tilbyder derudover en tilkøbsordning på ekstra hjælp, som ikke er bevilget via Herning Kommune – se mere under tilkøbsordning. 

Kontakt os endelig ved spørgsmål om det frie valg eller ring til Herning Kommunes visitation på 96284460.