Lokalt forankret og med mere end 30 års erfaring

Kvalitet, Samarbejde og Sammenhæng

  • Skift din visiterede hjælp omkostningsfrit
  • Samarbejde med Herning Kommune
  • Sammenhæng og kontinuitet
  • Fokus på trivsel
  • Bæredygtig organisation

Hedens Hjemmepleje er ny godkendt leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp pr. 1. november 2023. 

Hedens hjemmepleje yder en pleje af høj kvalitet i samarbejde med borgere, pårørende, visitation, sygeplejersker og terapeuter og sikrer sammenhæng i borgernes forløb. 

Vi tilbyder desuden en attraktiv og fleksibel tilkøbsordning, som kan tilrettelægges efter dit ønske.